Stepnica - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Stepnica rozpoznają: Sąd Rejonowy w Goleniowie, Sąd Okręgowy w Szczecinie i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Stepnica rozpoznają: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Szczecinie i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.