Słubice - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Słubice (woj. lubuskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Słubicach, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Słubice (woj. lubuskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Słubice (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Okręgowy w Płocku i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.