Ryjewo - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Ryjewo rozpoznają: Sąd Rejonowy w Malborku, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Ryjewo rozpoznają: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.