Ruciane-Nida - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Ruciane-Nida rozpoznają: Sąd Rejonowy w Giżycku, Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Ruciane-Nida rozpoznają: Sąd Rejonowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.