Osieczna - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Osieczna (woj. pomorskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Malborku, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Osieczna (woj. pomorskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Osieczna (woj. wielkopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Lesznie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.