Mikołów - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru miasta Mikołów rozpoznają: Sąd Rejonowy w Mikołowie, Sąd Okręgowy w Katowicach i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru miasta Mikołów rozpoznają: Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Okręgowy w Katowicach i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.