Michałowice - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Michałowice (woj. małopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Michałowice (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.