Łubnice - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Łubnice (woj. łódzkie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Sieradzu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Łubnice (woj. łódzkie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Sieradzu, Sąd Okręgowy w Sieradzu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Łubnice (woj. świętokrzyskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Sandomierzu, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Łubnice (woj. świętokrzyskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.