Leszno - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Leszno (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru miasta Leszno (woj. wielkopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Lesznie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.