Gołdap - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Gołdap rozpoznają: Sąd Rejonowy w Ełku, Sąd Okręgowy w Suwałkach i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Gołdap rozpoznają: Sąd Rejonowy w Suwałkach, Sąd Okręgowy w Suwałkach i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.