Drwinia - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Drwinia rozpoznają: Sąd Rejonowy w Bochni, Sąd Okręgowy w Tarnowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Drwinia rozpoznają: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Sąd Okręgowy w Tarnowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.