Chocianów - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Chocianów rozpoznają: Sąd Rejonowy w Lubinie, Sąd Okręgowy w Legnicy i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Chocianów rozpoznają: Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.