Borne Sulinowo - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Borne Sulinowo rozpoznają: Sąd Rejonowy w Szczecinku, Sąd Okręgowy w Koszalinie i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Borne Sulinowo rozpoznają: Sąd Rejonowy w Koszalinie, Sąd Okręgowy w Koszalinie i Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.