Besko - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Besko rozpoznają: Sąd Rejonowy w Sanoku, Sąd Okręgowy w Krośnie i Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Besko rozpoznają: Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie i Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.