Nota prawna

Przegląd Prasy Prawniczej jest utworem i jako taki podlega ochronie. Jego powielanie i udostępnianie bez zgody wydawcy możliwe jest jedynie w granicach dozwolonego użytku, określonych w art. 23-35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przegląd ukazuje się na podstawie art. 54 ust. 1 [Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji] Konstytucji, a także art. 25 ust. 1 pkt 3 [Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie (...) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych] i art. 25 ust. 1 pkt 5 [Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie (...) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów] oraz art. 29 ust. 1 [Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów (...) w zakresie uzasadnionym (...) prawami gatunku twórczości] w zw. z art. 34 [Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nasze czasopismo chronione jest nie tylko prawem krajowym, ale i międzynarodowym. Zgodnie z art. 10 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Dz. Ust. z 1990 r. Nr 82, poz. 475 oraz Dz. Ust. z 1994 r. Nr 104, poz. 507) dozwolone jest przetaczanie (...) cytatów z artykułów, zamieszczonych w dziennikach i czasopismach, w formie przeglądów prasy. Tyle tylko, że w razie cytowania i korzystania z dzieł (...) należy podać źródło i nazwisko autora, jeżeli to nazwisko jest zamieszczone w źródle.