Art. 8 Kp (zakaz nadużywania praw podmiotowych)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 8. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-ospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021 r.