Art. 49 Kp (skrócony okres wypowiedzenia)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 49. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021 r.