Art. 40 Kp (zwolnienie pracownika na rencie)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2021 r.