Art. 32 Kp (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2021 r.