Art. 3 Kodeksu pracy (kto jest pracodawcą)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021 r.