Art. 26 Kp (dzień nawiązania stosunku pracy)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2021 r.