Art. 2 Kodeksu pracy (kto jest pracownikiem)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021 r.