Art. 183 Kodeksu pracy

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których mowa w art. 181 i 182.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2021 r.