Art. 17 Kp (podnoszenie kwalifikacji pracowników)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021 r.