Art. 15 Kp (bezpieczne warunki pracy)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021 r.