Art. 14 Kp (prawo pracownika do wypoczynku)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021 r.