Art. 111 Kp (obowiązek szanowania pracownika)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021 r.