Art. 1 Kp (czego dotyczy Kodeks pracy)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021 r.