SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - apelacja, adwokat, skarga kasac.

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy (SR) dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie rozpoznaje Sąd Okręgowy w Krakowie. Z kolei od jego orzeczenia przysługuje niekiedy skarga kasacyjna albo kasacja do Sądu Najwyższego.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.