SO w Koninie - apelacja, adwokat

Apelacje od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy (SO) w Koninie rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.