Wykorzystanie wizerunku

Regulacja tego zagadnienia jest dosyć skąpa. Najważniejsze przepisy to kilka artykułów Kodeksu cywilnego i jeden ustawy o prawie autorskim. Ten pierwszy stanowi, że wizerunek to dobro osobiste pozostające pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Z tej drugiej wynika m.in., iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Z pewnymi wyjątkami. Dużo to czy mało? To zależy. W zasadzie dużo, bo regulacji właściwie nie sposób zarzucić luk. Wykorzystanie wizerunku jest przecież reglamentowane, sam wizerunek podlega ochronie, a jego "właściciel" ma wpływ na wykorzystanie swego uwiecznionego oblicza. Z drugiej jednak strony ogólność przepisów sprawia, że w praktyce trudna bywa często ocena, co wolno, a czego nie. Oczywiście poniekąd trudno się temu dziwić. Nie sposób z góry przewidzieć wszystkich sytuacji, w jakich dochodzi do wykorzystania wizerunku. Wówczas regulacja ogólna, elastyczna to z pewnością lepsze rozwiązanie, niż kazuistyczne wyliczanki tego, co dozwolone albo zakazane. Wtedy nie ma choćby ryzyka, że wobec szybkiego postępu techniki przepisy zestarzeją się i przestaną chronić zainteresowanych. Drugą stroną medalu jest niestety to, że ci, którzy chcą się cudzym wizerunkiem posłużyć, ryzykują. Czasem całkiem sporo.

Zapraszam do kontaktu poszukujących ochrony prawnej w sprawach związanych z wykorzystaniem wizerunku.

adwokat Paweł Wrześniewski