Wykluczenie wspólnika

Czy wspólnika można wykluczyć ze spółki? Nie zawsze jest to możliwe. Największe pole manewru mają właściciele spółek z o.o. Ustawa pozwala im w pewnych sytuacjach wyłączyć wspólnika. Do przeprowadzenia takiej operacji musi jednak zebrać się odpowiednia większość. W sądowych sprawach o wykluczenie żelazną zasadą jest, że żadnemu ze wspólników nie wolno zachować neutralności. Albo jest za, albo przeciw. Po obu stronach będzie dużo pracy. Atakujący muszą wykazać, że za wyłączeniem przemawiają naprawdę ważne powody. Z kolei broniącemu się nikt nie każde składać broni i czekać na wynik. Owszem, ma prawo zachować bierność, ale może też zbijać argumenty przeciwników.

O najczęstszym chyba w praktyce wykluczeniu wspólnika w spółce z o.o. mowa w komentarzu do art. 266 Kodeksu spółek handlowych.

Wykluczenie wspólnika (znane też jako wyłączenie wspólnika czy wykluczenie wspólnika ze spółki) możliwe jest nie tylko w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączyć wspólnika da się także w spółce jawnej, a niekiedy także w spółce komandytowej i w spółce partnerskiej. Bardziej złożona jest natomiast kwestia wyłączenia wspólnika ze spółki cywilnej.

Więcej o kosztach związanych z wyłączeniem wspólnika na stronie poświęconej opłatom sądowym w sprawach cywilnych.

Pytania?

adw. Paweł Wrześniewski