Łazienki Królewskie w Warszawie

Poniżej Łazienki Królewskie przed wojną.

Warszawa - Pałac w Łazienkach

Pocztówka, format 137 x 88, nadana 12 września 1938 r. ze stolicy do Radomia. Na odwrocie życzenia imienionowe, a w poprzek charakterystycza podłużna pieczęć ze słowami Oryginalna fotografia na polskim papierze "Alfa" Wytwórca Fr. Gazda, W-wa, Tel. 9 39 02 - Przedruk wzbroniony. Zarówno pieczęć ta, jak i sam układ graficzny widokówki pozwala sądzić, że autorem fotografii jest Franciszek Gazda.