Przedwojenny Truskawiec

Poniżej Truskawiec przed wojną, jedno z modniejszych podówczas uzdrowisk.

Truskawiec. Kryty deptak na Adamówce

Kryty deptak na "Adamówce". Pocztówka ze zbiorów prywatnych, format 139 x 88 mm. Na odwrocie prywatna korespondencja, nadana na poczcie Truskawiec-Drohobycz 17 maja 1928 r., a także odciśnięty mechanicznie napis Zakłady Reprodukcyjne "Akropol". Kraków XXII. oraz Nakł. Handel Delikatesów Józefa Sadowskiego. Truskawiec. Przedruk wzbroniony.

Truskawiec

Pocztówka ze zbiorów prywatnych, format 139 x 88 mm. Na odwrocie odciśnięty mechanicznie napis "Akropol" Kraków oraz Nakł. A. Feldorf. Truskawiec. Przedruk wzbroniony. Te ostatnie słowa, tak samo zresztą jak i używane w tym samym kontekście dziś, nie miały żadnego znaczenia prawnego, bo co do zasady o dopuszczalności przedruku rozstrzygają przepisy prawa autorskiego, a nie opatrzenie dzieła taką albo inną formułką. Jednak skoro wydawca inwestuje w wydanie pocztówki, to nic dziwnego, że chce chronić się przed piratami.

Truskawiec. Łazienki I. i II. klasy

Łazienki I. i II. klasy. Pocztówka ze zbiorów prywatnych, format 139 x 88 mm. Na odwrocie odciśnięty mechanicznie napis Zakłady Reprodukcyjne "Akropol". Kraków XXII. oraz Wyd. A. Feldorf. Truskawiec. Przedruk wzbroniony. Te i powyższe napisy potwierdzają starą prawdę, że gdzie popyt, tam i podaż. Skoro uzdrowisko, to i zapotrzebowanie na kartki pocztowe, które można posłać do domu z pozdrowieniami. A jeśli jest zapotrzebowanie, to znajdą się i przedsiębiorcy starający się mu sprostać. Zabieg ten stosowano zresztą nie tylko w Truskawcu, z moich badań wynika, że w innych kurortach było podobnie (por. np. fotografie z Jaremcza).