Żychlin - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Żychlin rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kutnie, Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Żychlin rozpoznają: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.