Wisła - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy miasta Wisła rozpoznają: Sąd Rejonowy w Cieszynie, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru miasta Wisła rozpoznają: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.