Wilków - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Wilków (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Puławach, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Wilków (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Wilków (woj. opolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Okręgowy w Opolu i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.