Wierzbica - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Wierzbica (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Radomiu, Sąd Okręgowy w Radomiu i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Wierzbica (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Chełmie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Wierzbica (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.