Stężyca - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Stężyca (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Puławach, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Stężyca (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Stężyca (woj. pomorskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kartuzach, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Stężyca (woj. pomorskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.