Rzgów - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Rzgów (woj. łódzkie) rozpoznają: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Rzgów (woj. wielkopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Koninie, Sąd Okręgowy w Koninie i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.