Psary - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Psary rozpoznają: Sąd Rejonowy w Będzinie, Sąd Okręgowy w Sosnowcu i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Psary rozpoznają: Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Sąd Okręgowy w Sosnowcu i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.