Pakość - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Pakość rozpoznają: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Pakość rozpoznają: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.