Oleszyce - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Oleszyce rozpoznają: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, Sąd Okręgowy w Przemyślu i Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Oleszyce rozpoznają: Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sąd Okręgowy w Przemyślu i Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.