Kraszewice - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Kraszewice rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kępnie, Sąd Okręgowy w Kaliszu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Kraszewice rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Sąd Okręgowy w Kaliszu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.