Kazimierz Dolny - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Kazimierz Dolny rozpoznają: Sąd Rejonowy w Puławach, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Kazimierz Dolny rozpoznają: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.