Brody - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Brody (woj. lubuskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Żarach, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Brody (woj. lubuskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Brody (woj. świętokrzyskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Brody (woj. świętokrzyskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.