Baranów - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Baranów (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Puławach, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Baranów (woj. lubelskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Baranów (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Sąd Okręgowy w Płocku i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Baranów (woj. mazowieckie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Okręgowy w Płocku i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru gminy Baranów (woj. wielkopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kępnie, Sąd Okręgowy w Kaliszu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru gminy Baranów (woj. wielkopolskie) rozpoznają: Sąd Rejonowy w Kaliszu, Sąd Okręgowy w Kaliszu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.