Znak drogowy B-35: zakaz postoju

Znak drogowy B-35: zakaz postoju

Znak drogowy B-35: zakaz postoju. Pamiętajmy, że przepisy stanowią, iż kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. Nadto w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

Dlaczego o znaku B-35 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2018 r.