Znak drogowy B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

Znak drogowy B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

Znak drogowy B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t. Co do legalnej definicji pojęcia rzeczywistej masy całkowitej, rozumie się przez nią masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób. Ustawodawca posługuje się tym terminem wielokrotnie. Przykładowo w przepisach mowa jest o tym, że w razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Dlaczego o znaku B-18 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2018 r.