Wzory użytkowe i możliwości ich ochrony

Zastrzeganie wzorów użytkowych to znakomity sposób na zapewnienie sobie pokaźnych wpływów z wykorzystania własnej pomysłowości. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, czym w ogóle jest wzór użytkowy. Uzyskanie ochrony wymaga przygotowania stosownej dokumentacji i zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym. Ten bada nowość i użyteczność rozwiązania, a potem decyduje o przyznaniu albo odmowie prawa ochronnego. Jest o co walczyć, bo kto rejestruje wzory użytkowe, otrzymuje wyłączność na profesjonalne wykorzystanie ich przez okrągłe 10 lat.

Usługi rzecznika patentowego to także zgłaszanie wzorów użytkowych do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Mogę dokonywać takich zgłoszeń, a w razie potrzeby również bronić wzorów w sądzie. Udzielam również porad prawnych, konsultacji itp.

Jeśli chcecie Państwo zastrzec na swą rzecz wzór użytkowy, proszę o kontakt z moją kancelarią patentową w Warszawie.